Nieuwbouw Villa, Rotterdam

In Rotterdam voerden wij onlangs de complete installatie werkzaamheden uit
voor deze villa.

Wat hebben we gedaan?

  • Waterleiding en riolering aangelegd
  • WTW-ventilatiesysteem geïnstalleerd
  • Zinken mastgoot en regenwaterafvoeren geleverd en gemonteerd
  • Sanitair voor badkamer en toiletten geleverd en gemonteerd
  • Vloerverwarming van het merk Robot geleverd en gemonteerd
  • Lucht/water warmtepomp geleverd en gemonteerd

Een goede basis zorgt voor een leven lang woonplezier. En dat is precies wat
wij de bewoners van deze villa kunnen geven.

Bekijk de video op LinkedIn