Uitbreiding kantoor in Capelle

Realiseren van een volledig nieuwe wtw ventilatie systeem conform de huidige eisen. Lage temperatuur vloerverwarming t.b.v verwarming kantoor ruimtes. Daarnaast is ook een kleine toilet groep gerealiseerd.